начало  
   
Wi-Fi, или Wireless Fidelity, е термин който се използва за описанието на продукти или услуги използващи технология 802.11 . Wi-Fi мрежите използват радио-честотния диапазон 2.4 и 5 GHz, при скорости от 11 Mbps (802.11b) или 54 Mbps (802.11a).

Устройствата оборудвани с Wi-Fi (лаптоп или PDAs) могат да приемат и предават данни  по безжичен път във зоните оборудвани с  Wi-Fi достъп. Как? Точките за достъп (Access points)  инсталирани в в зоната, предават  RF сигнал към устройствата оборудвани с  Wi-Fi намиращи се в  радиуса им на действие, който е от порядъка на 900 метра. Точките за достъп (Access points) са свързани към съществуваща интернет инфраструктура.

 
увеличи

 
 
i-zone 2005