начало  
   
  Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"
 
увеличи
Безжичен интернет
активни устройства: 16
покрита площ: 90% (160 декара)
тип зона:
лице за контакт:
email:

политика на използване на WiFi

Местоположение:
София, ул. "Гео Милев" 158
url:http://www.vtu.bg/

Други данни:
брой студенти:
преподаватели и персонал:

 


Промяната на публикуваните данни и политиката е в правомощията на всяко учебно заведение. 
СУ "Св. Климент Охридски"
ВТУ "Тодор Каблешков"
Технически Университет
РУ "Ангел Кънчев"
Икономически Университет - Варна
СА "Д. Ценов"
МГИ "Св. Иван Рилски"
ВСУ ”Черноризец Храбър”
i-zone 2005