начало  
   
  Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
 
 
Безжичен интернет
активни устройства: 3
покрита площ:
тип зона:
лице за контакт:
email:

политика на използване на WiFi

Ректорат

Местоположение:
София, бул. "Цар Освободител" 15
url:http://www.uni-sofia.bg

Други данни:
брой студенти:
преподаватели и персонал:

 


 
 
Безжичен интернет
активни устройства: 4
покрита площ:
тип зона:
лице за контакт:
email:

политика на използване на WiFi

Биологически факултет

Местоположение:
София, бул. "Драган Цанков" 8
url:http://www.biofac.uni-sofia.bg/

Други данни:
брой студенти:
преподаватели и персонал:

 


 
 
Безжичен интернет
активни устройства: 7
покрита площ:
тип зона:
лице за контакт:
email:

политика на използване на WiF

 

 

i

Кампус Лозенец

Местоположение:
София, бул."Джеймс Баучър" 1,5

Химически факултет
url:http://www.chem.uni-sofia.bg/

Факултет по математика и информатика
url:http://www.fmi.uni-sofia.bg/

Физически факултет
url:http://www.phys.uni-sofia.bg/

Други данни:
брой студенти:
преподаватели и персонал:

 


 
 
Безжичен интернет
активни устройства: 4
покрита площ:
тип зона:
лице за контакт:
email:

политика на използване на WiFi

Богословски факултет

Местоположение:
София, пл. "Света Неделя" 19
url:

Други данни:
брой студенти:
преподаватели и персонал:

 


Промяната на публикуваните данни и политиката е в правомощията на всяко учебно заведение. 
СУ "Св. Климент Охридски"
ВТУ "Тодор Каблешков"
Технически Университет
РУ "Ангел Кънчев"
Икономически Университет - Варна
СА "Д. Ценов"
МГИ "Св. Иван Рилски"
ВСУ ”Черноризец Храбър”
i-zone 2005