начало  
  i-zone е пилотна програма на Министерството на транспорта и съобщенията, която цели да стимулира използването на безжични технологии от студенти и преподаватели във висшите учебни заведения.
  Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
повече информация
  Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
повече информация

  Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"
повече информация

  Технически Университет - София
повече информация
  Технически Университет - София, филиал Пловдив
повече информация

  Русенски Университет "Ангел Кънчев"
повече информация

  Стопанска Академия "Д. Ценов"
повече информация

  Икономически Университет - Варна
повече информация

  Минно-Геоложки Институт "Св. Иван Рилски"
повече информация

  Варненския свободен университет ”Черноризец Храбър”
повече информация

 

i-zone 2005